Domov důchodců

Historie Domova důchodců se začala psát již roku 1416. Čáslavský špitál spolu s kostelem sv. Alžběty stával v místech dnešního evangelického kostela. Následkem požáru v roce 1522 byl špitál zničen a po roce 1553 přemístěn na Pražské předměstí, kde byl při něm zbudován kostel sv. Alžběty, zvonice a hřbitov. Stará špitálská budova byla roku 1899 nahrazena nynější budovou a v ní byly kromě městského chudobince umístěny ještě městský sirotčinec a opatrovna.
Hřbitov kolem kostela sv. Alžběty byl zrušen a v roce 1909 vyrostla na pravé straně kostela druhá budova domova, která je dnes součástí komplexu DD.

Prostředí domova nabízí uživatelům bezbariérové ubytování. V DD jsou k dispozici společenské místnostnosti, prostor pro volnočasové aktivity, terasa nebo zahrada s altánkem. Mezi základní služby, které DD zajišťuje, patří mj. sociální poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím či aktivizační činnosti. Nedílnou součástí pobytu v domově je i kulturní a zájmová činnost nebo muzikoterapie. 

 

Kontakt:

Nazaret 94, 59, 286 01 Čáslav 

 +420 327 312 051

https://www.ddcaslav.cz/