Rodinné centrum Kopretina

Rodinné centrum  Kopretina působí v Čáslavi pod Oblastní charitou Kutná Hora. Centrum poskytuje služby pro rodiny s dětmi, především pro rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené, rodičům s dětmi předškolního a školního věku. V Kopretině se schází rodiče s dětmi různého věku a různých sociálních vrstev. Rodinné centrum nabízí řadu aktivit např. hernu pro děti, krátkodobou péči o děti, doprovod na kroužky, z družiny, sociální poradenství, přednášky a besedy pro rodiče. Přispívá ke kulturnímu životu ve městě pořádáním pravidelných i jednorázových akcí např. Svatomartinský lampionový průvod, Den dětí, Vynášení Morany, Týdny prázdninových aktivit. Centrum pomáhá rodinám v řešení problémových situací. 

 

Kontakt:

Kostelní nám. 186, Čáslav 286 01

327 323 327, 733 741 171

https://kh.charita.cz