Včela Čáslavská

Včela Čáslavská je nejstarší muzejní spolek v ČR, byla založena v roce 1864. Při výběru jména se její zakladatelé nejspíš inspirovali dílem slavného římského básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Její členové podnikali v Čáslavi a okolí první archeologické výzkumy, vydávali první muzeologické časopisy u nás a zasloužili se i výstavbu muzejní budovy. K největšímu rozmachu činnosti došlo v poslední čtvrtině 19. století pod vedením učitele Klimenta Čermáka.  Počátkem 50. let 20. století spolek zanikl.

V roce 1991 byl obnoven. Jeho současným předsedou je Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Spolek pořádá pravidelné přednášky především o regionální historii a vlastivědné výlety do okolí Čáslavi. Na tradice původní Včely navazuje péčí o památky, např. o kostelík svatého Bonifáce v Lochách, který jeho zásluhou dostal v minulých letech novou střechu, a kde pořádá pravidelné adventní koncerty. Spolek se zasloužil o revitalizaci čáslavského Hrádku, nejstaršího centra osídlení, kde s přispěním Města instaloval informační panely s herními prvky. Pravidelně zde v říjnu pořádá oslavy Mezinárodního dne archeologie pod názvem Archeologické hrátky na Hrádku. 

 http://www.vcelacaslavska.eu/

Zdroj:Dr. Drahomíra Nováková, jednatelka spolku