Kostel sv. Boniface

Dnešní kostel zasvěcený svatému Bonifáci ve vsi Lochy u Čáslavi stojí na skalnatém ostrohu nad pravým břehem potoka Klejnárky již téměř 700 let. Je to jednoduchá drobná stavba s plochostropou lodí obdélného půdorysu, s pětibokým zaklenutým presbyteriem (kněžištěm) bez opěrných pilířů a nízkou věží čtvercového půdorysu. Loď a presbyterium jsou příkladem dobře dochované vesnické kostelní stavby gotického stavebního stylu, která změnila od doby svého vzniku svůj vnější vzhled pouze velmi málo. Největší viditelnou změnou byla přístavba věže, ke které došlo nejspíše až v 17. století.

Ke kostelíku se váže pověst O podivuhodném založení kostelíka v Lochách, aneb Kde se dějí zázraky

 

Partneři a organizace