Kostel sv. Boniface

Kostel sv. Bonifáce je pozoruhodná gotická památka, která se nachází na sklaním výběžku. Areál má výraznou historickou hodnotu dokládající vývoj osídlení v oblasti. Z nejstarší gotické stavební etapy je zachována loď s hrotitým portálem v severní stěně lodi a presbytář s žebrovou klenbou, kde žebra vybíhají z konzol jehlancovitého tvaru. Původní může být i oltářní menza, zaklopená kamennou deskou s římsovým profilem. Hodnotná jsou tři úzká okénka s kamenným ostěním s jeptiškou na jižní straně lodi. 

 

AdresaLochy 1487, 286 01 Čáslav