LETNICE

V neděli 19. května 2024 od 10 do 17 hodin uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi národopisný pořad Letnice. Slavnost připomene dnes již zapomenuté lidové obyčeje se vztahem k Svatodušním svátkům - otvírání studánek a králenskou obchůzku mládeže.

Svatodušní svátky, zvané letnice jsou také časem veselí a zábavy. Ve vsi se konaly různé lidové hry - měly různou krajovou podobu - v českých zemích mívaly podobu hry na krále. O Svatodušním pondělí obcházeli svobodní mládenci domy, v nichž přebývaly svobodné dívky. Průvod v čele s „králem“ tvořili hudebníci a mládenci ustrojení do oblečení se zelenými ratolestmi, květy a z kůry ze stromů, která měla imitovat rytířskou zbroj. Návštěvníci národopisného pořadu budou moci shlédnout takzvanou králenskou obchůzku a obřad otevírání studánek třikrát během dne.

Vstupné na národopisné pořady:
základní 200 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 490 Kč.
Otvírací doba: 10 – 17 hodin

Připraveny jsou rukodělné dílny pro děti, dětské vesnické hry i odborné besedy (s folkloristkou Kamilou Skopovou,  s etnografem Adamem Votrubou, s muzejním zahradníkem Martinem Spěváčkem). Nebudou chybět tradiční pokrmy připravované na plotnách historických sporáků, ani stylové občerstvení Jiřího a Cecílie Buschových v hospodě ze Strašic

Termín konání: 19.05.2024
Místo konání: Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Telefon: 724 391 362

Partneři a organizace